DEKLARACE UDRŽITELNOSTI

Po desítkách tisíc let se naše civilizace vyčlenila z ekosystému planety a významně přispívá ke změně rovnováhy klimatu i ztrátě biodiverzity. Nezbývá než si znovu uvědomit, že jsme stále součástí jednoho ekosystému a že naše šance na přežití spočívá v přijetí cirkulárních principů a využití všech novodobých vymožeností techniky. Velký potenciál představuje stavebnictví, které je původcem téměř 40 % globálních emisí oxidu uhličitého (CO2). Jeho významný vliv na změny klimatu bezprostředně souvisí s dopadem na naše životy.

Pokud chceme, aby se stavebnictví stalo součástí udržitelného přístupu k planetě Zemi a dokázalo reagovat na změny klimatu, musíme změnit model chování všech účastníků stavebního procesu. Architekti, stavební inženýři, investoři i uživatelé staveb by společně měli navrhovat budovy, města a infrastrukturu jako neoddělitelnou součást většího, udržitelného systému.

Výzkum a nové technologie nabízejí řešení, pomocí nichž můžeme začít tuto transformaci okamžitě. Zatím nám však chybí kolektivní vůle a společný zájem. Jsme si vědomi této situace a zavazujeme se přistupovat k plánování a výstavbě tak, aby na budoucí život na Zemi měla pouze pozitivní vliv.

NAŠE CÍLE:

 • Zvyšovat povědomí o alarmujícím stavu klimatu a biodiverzity, a to mezi klienty i všemi aktéry stavebního sektoru, a usilovat o celkovou změnu chování společnosti
 • Prosazovat u navrhovaných budov taková řešení, která povedou ke snížení jejich vlivu na životní prostředí, a motivovat klienty, aby tento přístup upřednostnili
 • Obnovovat stávající budovy a prodlužovat jejich morální životnost vždy, kdy je to efektivní
 • Zvyšovat podíl alternativních a obnovitelných zdrojů energie spotřebovaných při výstavbě i během provozu budov a zohledňovat hodnocení životního cyklu budov
 • Zvyšovat podíl stavebních materiálů z obnovitelných zdrojů
 • Spolupracovat s inženýry, výzkumem, dodavateli a klienty na dalším snižování množství stavebního odpadu a jeho zapojení zpět do výstavby v rámci cirkulární ekonomiky
 • Sdílet otevřeně zkušenosti a informace z výzkumu a praxe
 • Využívat přednostně principy udržitelné architektury a energeticky pasivního standardu s cílem stavět energeticky soběstačné budovy a územní celky
 • Zrychlit změny ve stavebním odvětví směrem k udržitelnému rozvoji a aktivně spolupracovat s vedoucími představiteli na zařazení změn do strategických dokumentů státu.
 • Zveřejnit a vyžadovat dodržování zásad přispívajících ke zpomalení probíhajících klimatických změn, aktivně zviditelňovat dosažené úspěchy.
 • Upřednostňovat používání stavebních materiálů a potřebných technologií s ohledem na jejich celoživotní cyklus, uhlíkovou stopu a dopad na životní prostředí.

... to všechno při dodržení architektonické kvality a sociálních potřeb společnosti.

151

JIŽ PODEPSALI:

Ing. arch. David Vašíček Jiří Čech ing.arch. Jakub Šunka Adam Rujbr / Adam Rujbr Architects s.r.o. Michal Kovařík Michal Šourek / MS architekti Roman Šubrt Ing Václav Morava / ArchDesign s.r.o. Ing. Michal Čejka / PORSENNA o.p.s., Šance pro Budovy Filip Dubský / NOLIMAT, PRO-PLANS ARCHCON atelier, s.r.o. Zdeněk Petrů - Koncept Ekotech s.r.o. Ing. Kateřina Mertenová, Ph.D. / Sunflyer.cz PROPASIV s.r.o. Ing.arch. Pavel Šmelhaus, Atelier ARS Evora CZ, s.r.o. Ing. Roman Musil / EM3 Dřevostavby s.r.o. Ing. Libor Hrubý Ing. arch. David Kratochvíl Ing. Michal Kraus, Ph.D. Ing.arch.Vít Polák Tereza Sigmundová REFAGLASS s.r.o. Ing. arch. Dominik Burda Ing. Josef Bárta Mgr.A. Miroslav Misař – PANARCHITEKT.CZ David Mareš - třiarchitekti Petra Ševcůjová Ing. arch. Jan Vlach Ing. arch. Josef Tlustý, Ateliér Tlustý Kateřina Dvořáčková / OSVČ Ing.arch. Pavel Malina - studiomalda Ing.Valtr Sodomka / MESSY s.r.o., APOKS z.s. Tomáš Závada Ing. Václav Pinďák / novahome s.r.o Ing. Rostislav Kubíček / V I Z E A T E L I É R , S.R.O Ing. Michal Bureš, Ph.D./Bureš-Projekty.cz XTOPIX architekti s.r.o. EkoWATT CZ s. r. o. Ing. arch. Milan Domkář Ing. arch. Josef Hoffmann/Saint Gobain Costruction Products CZ a.s. Jan Bárta Ing. Josef Neubauer/ Projektydomy.cz Josef Smola - Projektový a inženýrský ateliér Ing. arch. Jiří Müller / 2MAD s.r.o. Ing. arch. Libor Kodl III./ArchistudioKODL Okamura Osamu / FUA TUL ATELIER HORKÝ s.r.o. Ing. arch. Jan Praisler Ing. Josef Slováček / TERMO KOMFORT, s.r.o. DUMNAZELENOU, s.r.o Passive Technology s.r.o. Martina Kozelková / Origis s.r.o. Tereza Klinkerová/EKODŮM z.s. ERA21 pátý rozměr s.r.o. Anna Čechová Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D. / Nature Systems BRENS EUROPE, a.s. Marie Davidová, MArch, MNAL, ARB, Ph.D./Collaborative Collective/Welsh School of Architecture Ing. Viliam Šoltýs Ing. Martin Němeček, Ph.D. TECTOR ATELIÉR / Ing. Martin Němeček, Ph.D. axioHM s.r.o. Ing.Jaroslav Vaněk Ing. Lenka Trandová/ADMD Petr Dusil/ ATREA s.r.o. | DOMY ATREA Ing. Pavel Minář Ing.arch. Kateřina Hlavičková / OSVČ Ing. arch. Robert Sedlák Ing. arch. Matěj Čunát Ing. arch. Vojtěch Luxemburk Ondřej Homa Ing. arch. Roman Ehl Angelika Pruchová Ing. arch. Ondřej Píhrt / SOA architekti s.r.o. prof. Ing. Petr Hájek, CSc./FSv ČVUT Ing. Jan Hašek Ing. Lucie Hurdová Ing. Jiří Ryšavý / Atelier DomEK Frank Bold Advokáti Marko Dimitrijevič Ing. arch. Martin Barič / ZERO Architecture s.r.o. Ing.arch.Barbora Šedová Ing.Miroslav Čermák/OSVČ Ing. arch. Karel Goláň / CREA_TURA Matouš Pluhař/SRACH Ondřej Pecháček/SRACH Ing. Daniel Grmela, Slamák.info a Slaměné stavby, spol. s r.o. Ing.Hana Kudová/Spokojené stavby Petr Bucher, Živá střecha s.r.o. Tereza Hůrská Martin Roman Karel Jelínek Ing.arch.Mojmír Hudec ATELIÉR ELAM Antonín Borýsek Mgr. Stanislav Paleček - nezávislý diagnostik Pasivní dřevostavby, s.r.o. Ing. Antonín Lupíšek, Ph.D. Olga Novotná/PRO4ARCH s.r.o. Jana Čepková Ing. arch. Martin Stark / stark_arch Stanislav Kutáček / Frank Bold Advokáti, s.r.o. Forum dřevostavby Stanislav Müller / DřevoPortál Ing. Jan Klenčík Katedra stavebnictví | VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ing.Martin Škornička Česká rada pro šetrné budovy Marcela Kubů/Asociace výrobců minerální izolace Ing. arch. Jiří Voslář Ing. arch. Pavlína Vlková AGROP NOVA a.s. (NOVATOP) Ing. arch. Eliška Konečná Eva Kodešová Ing. Eva Niederlandová Petr Hlavatý/Atrea s.r.o. Tomáš Klanc Petr Gucfa Josef Brabec Ing. Jiří Tencar, Ph.D. / ECOTEN Regina Hulmanová Ing. arch. Marie Škvařilová , 22/6 ARCHITECTS s.r.o. Katarína Husárová Jan Roule (Berdum,s.r.o.) Miriam Fečíková Martin Kyselovič Veronika Hladíková / VH Architekti s.r.o. Ing. arch. Pavel Kyncl Michal Doležal Ing.arch. Filip Kofránek Rethink Architecture ADA Design Studio Ltd. *Henrich Pifko - H.P.design Ing. Bohdan Šebesta Daša Effenbergerová Juraj Hazucha /Livee Better s.r.o. studio Move s.r.o. Václav Hušák Marek Procházka Vesper Homes Tomáš Jedlička Josef Hladký ateliér • tečka

PODPOŘILI: 396

Konference „Spojení staveb & udržitelnosti“, která proběhla 30. 11. 2021 a kterou pořádalo Centrum pasivního domu, z.s., vyjádřila podporu Deklaraci udržitelnosti celkovým počtem registrovaných účastníků.

Věříme, že Deklaraci udržitelnosti podpoří podpisem další odborná veřejnost a aktivní subjekty ve stavebním sektoru.

CHCI PODEPSAT:

Loading...