DEKLARACE UDRŽITELNOSTI

Po desítkách tisíc let se naše civilizace vyčlenila z ekosystému planety a významně přispívá ke změně rovnováhy klimatu i ztrátě biodiverzity. Nezbývá než si znovu uvědomit, že jsme stále součástí jednoho ekosystému a že naše šance na přežití spočívá v přijetí cirkulárních principů a využití všech novodobých vymožeností techniky. Velký potenciál představuje stavebnictví, které je původcem téměř 40 % globálních emisí oxidu uhličitého (CO2). Jeho významný vliv na změny klimatu bezprostředně souvisí s dopadem na naše životy.

Pokud chceme, aby se stavebnictví stalo součástí udržitelného přístupu k planetě Zemi a dokázalo reagovat na změny klimatu, musíme změnit model chování všech účastníků stavebního procesu. Architekti, stavební inženýři, investoři i uživatelé staveb by společně měli navrhovat budovy, města a infrastrukturu jako neoddělitelnou součást většího, udržitelného systému.

Výzkum a nové technologie nabízejí řešení, pomocí nichž můžeme začít tuto transformaci okamžitě. Zatím nám však chybí kolektivní vůle a společný zájem. Jsme si vědomi této situace a zavazujeme se přistupovat k plánování a výstavbě tak, aby na budoucí život na Zemi měla pouze pozitivní vliv.

NAŠE CÍLE:

 • Zvyšovat povědomí o alarmujícím stavu klimatu a biodiverzity, a to mezi klienty i všemi aktéry stavebního sektoru, a usilovat o celkovou změnu chování společnosti
 • Prosazovat u navrhovaných budov taková řešení, která povedou ke snížení jejich vlivu na životní prostředí, a motivovat klienty, aby tento přístup upřednostnili
 • Obnovovat stávající budovy a prodlužovat jejich morální životnost vždy, kdy je to efektivní
 • Zvyšovat podíl alternativních a obnovitelných zdrojů energie spotřebovaných při výstavbě i během provozu budov a zohledňovat hodnocení životního cyklu budov
 • Zvyšovat podíl stavebních materiálů z obnovitelných zdrojů
 • Spolupracovat s inženýry, výzkumem, dodavateli a klienty na dalším snižování množství stavebního odpadu a jeho zapojení zpět do výstavby v rámci cirkulární ekonomiky
 • Sdílet otevřeně zkušenosti a informace z výzkumu a praxe
 • Využívat přednostně principy udržitelné architektury a energeticky pasivního standardu s cílem stavět energeticky soběstačné budovy a územní celky
 • Zrychlit změny ve stavebním odvětví směrem k udržitelnému rozvoji a aktivně spolupracovat s vedoucími představiteli na zařazení změn do strategických dokumentů státu.
 • Zveřejnit a vyžadovat dodržování zásad přispívajících ke zpomalení probíhajících klimatických změn, aktivně zviditelňovat dosažené úspěchy.
 • Upřednostňovat používání stavebních materiálů a potřebných technologií s ohledem na jejich celoživotní cyklus, uhlíkovou stopu a dopad na životní prostředí.

... to všechno při dodržení architektonické kvality a sociálních potřeb společnosti.

123

PODPORUJÍ:

Ing. arch. David Vašíček Jiří Čech ing.arch. Jakub Šunka Adam Rujbr / Adam Rujbr Architects s.r.o. Michal Kovařík Michal Šourek / MS architekti Roman Šubrt Ing Václav Morava / ArchDesign s.r.o. Ing. Michal Čejka / PORSENNA o.p.s., Šance pro Budovy Filip Dubský / NOLIMAT, PRO-PLANS ARCHCON atelier, s.r.o. Zdeněk Petrů - Koncept Ekotech s.r.o. Ing. Kateřina Mertenová, Ph.D. / Sunflyer.cz PROPASIV s.r.o. Ing.arch. Pavel Šmelhaus, Atelier ARS Evora CZ, s.r.o. Ing. Roman Musil / EM3 Dřevostavby s.r.o. Ing. Libor Hrubý Ing. arch. David Kratochvíl Ing. Michal Kraus, Ph.D. Ing.arch.Vít Polák Tereza Sigmundová REFAGLASS s.r.o. Ing. arch. Dominik Burda Ing. Josef Bárta Mgr.A. Miroslav Misař – PANARCHITEKT.CZ David Mareš - třiarchitekti Petra Ševcůjová Ing. arch. Jan Vlach Ing. arch. Josef Tlustý, Ateliér Tlustý Kateřina Dvořáčková / OSVČ Ing.arch. Pavel Malina - studiomalda Ing.Valtr Sodomka / MESSY s.r.o., APOKS z.s. Tomáš Závada Ing. Václav Pinďák / novahome s.r.o Ing. Rostislav Kubíček / V I Z E A T E L I É R , S.R.O Ing. Michal Bureš, Ph.D./Bureš-Projekty.cz XTOPIX architekti s.r.o. EkoWATT CZ s. r. o. Ing. arch. Milan Domkář Ing. arch. Josef Hoffmann/Saint Gobain Costruction Products CZ a.s. Jan Bárta Ing. Josef Neubauer/ Projektydomy.cz Josef Smola - Projektový a inženýrský ateliér Ing. arch. Jiří Müller / 2MAD s.r.o. Ing. arch. Libor Kodl III./ArchistudioKODL Okamura Osamu / FUA TUL ATELIER HORKÝ s.r.o. Ing. arch. Jan Praisler Ing. Josef Slováček / TERMO KOMFORT, s.r.o. DUMNAZELENOU, s.r.o Passive Technology s.r.o. Martina Kozelková / Origis s.r.o. Tereza Klinkerová/EKODŮM z.s. ERA21 pátý rozměr s.r.o. Anna Čechová Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D. / Nature Systems BRENS EUROPE, a.s. Marie Davidová, MArch, MNAL, ARB, Ph.D./Collaborative Collective/Welsh School of Architecture Ing. Viliam Šoltýs Ing. Martin Němeček, Ph.D. TECTOR ATELIÉR / Ing. Martin Němeček, Ph.D. axioHM s.r.o. Ing.Jaroslav Vaněk Ing. Lenka Trandová/ADMD Petr Dusil/ ATREA s.r.o. | DOMY ATREA Ing. Pavel Minář Ing.arch. Kateřina Hlavičková / OSVČ Ing. arch. Robert Sedlák Ing. arch. Matěj Čunát Ing. arch. Vojtěch Luxemburk Ondřej Homa Ing. arch. Roman Ehl Angelika Pruchová Ing. arch. Ondřej Píhrt / SOA architekti s.r.o. prof. Ing. Petr Hájek, CSc./FSv ČVUT Ing. Jan Hašek Ing. Lucie Hurdová Ing. Jiří Ryšavý / Atelier DomEK Frank Bold Advokáti Marko Dimitrijevič Ing. arch. Martin Barič / ZERO Architecture s.r.o. Ing.arch.Barbora Šedová Ing.Miroslav Čermák/OSVČ Ing. arch. Karel Goláň / CREA_TURA Matouš Pluhař/SRACH Ondřej Pecháček/SRACH Ing. Daniel Grmela, Slamák.info a Slaměné stavby, spol. s r.o. Ing.Hana Kudová/Spokojené stavby Petr Bucher, Živá střecha s.r.o. Tereza Hůrská Martin Roman Karel Jelínek Ing.arch.Mojmír Hudec ATELIÉR ELAM Antonín Borýsek Mgr. Stanislav Paleček - nezávislý diagnostik Pasivní dřevostavby, s.r.o. Ing. Antonín Lupíšek, Ph.D. Olga Novotná/PRO4ARCH s.r.o. Jana Čepková Ing. arch. Martin Stark / stark_arch Stanislav Kutáček / Frank Bold Advokáti, s.r.o. Forum dřevostavby Stanislav Müller / DřevoPortál Ing. Jan Klenčík Katedra stavebnictví | VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ing.Martin Škornička Česká rada pro šetrné budovy Marcela Kubů/Asociace výrobců minerální izolace Ing. arch. Jiří Voslář Ing. arch. Pavlína Vlková AGROP NOVA a.s. (NOVATOP) Ing. arch. Eliška Konečná Eva Kodešová Ing. Eva Niederlandová

Věříme, že DEKLARACI podpoří aktivní subjekty ve stavebním sektoru.

CHCI PODPOŘIT:

Loading...